ΣΧΕΤΙΚΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θα βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα επίκαιρα θέματα στην ιστοσελίδα μας: http://www.europarl.europa.eu/news.

Βρείτε επίσης τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα κοινωνικά δίκτυα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: