Πολιτική απορρήτου

  1. Εισαγωγή

   Από τις 11 Δεκεμβρίου και έπειτα, η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα της Ένωσης διέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018 . Ο παρών κανονισμός ακολουθεί τις ίδιες αρχές και διατάξεις με εκείνες που θεσπίζονται στον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων ,

   Ο ιστότοπος αυτός ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν φέρει ευθύνη για πολιτικές ή πρακτικές περί απορρήτου ιστοτόπων τρίτων.

  2. Γιατί συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

   Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να διατηρήσουμε την επικοινωνία με πολίτες που εξέφρασαν αυτοβούλως την επιθυμία τους να ενημερώνονται ή να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες που εντάσσονται στην θεσμική ενημερωτική και επικοινωνιακή εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του 2019.

   Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 2018/1725. Οποιεσδήποτε ενέργειες άπτονται της θεσμικής ενημερωτικής και επικοινωνιακής εκστρατείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διενεργούνται με το δημόσιο συμφέρον κατά νου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνον για τους σκοπούς για τους οποίους διαβιβάστηκαν.

  3. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας; (Υπεύθυνος επεξεργασίας)

   Τα δεδομένα σας τυγχάνουν επεξεργασίας υπό την ευθύνη του προϊσταμένου της Μονάδας Διαδικτυακής Επικοινωνίας της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

   Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεριμνά ώστε οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 2018/2001 να εφαρμόζονται εντός του οργάνου.

   Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) λειτουργεί ως ανεξάρτητη εποπτική αρχή. Ο ΕΕΠΔ μεριμνά ώστε όλα τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ να σέβονται το δικαίωμα των πολιτών στην διαφύλαξη της ιδιωτικής τους ζωής κατά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

  4. Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

   Συλλέγουμε μόνο εκείνα τα δεδομένα που χρειαζόμαστε για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που καθορίστηκαν πριν τη συλλογή και έχετε τη δυνατότητα να επικαιροποιήσετε τα δεδομένα αυτά ανά πάσα στιγμή.

   Για να συλλέξουμε τα δεδομένα, θα απευθυνθούμε σε σας με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

   • απευθείας ή μέσω τηλεφώνου
   • κατά την εγγραφή σας στον ιστότοπό μας

   Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα δεδομένων που, με την άδειά σας, ενδέχεται να συλλέξουμε:

   • το ονοματεπώνυμό σας·
   • στοιχεία επικοινωνίας (πχ. ηλεκτρονική διεύθυνση, τόπος κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου κλπ.)·
   • προτιμώμενη γλώσσα·
   • προτιμήσεις μελλοντικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων προτιμήσεων συνδρομής και τομέων ενδιαφέροντος για ένα ή περισσότερα επιμέρους αντικείμενα για τα οποία αποφασίζετε να λαμβάνετε περισσότερες πληροφορίες (προαιρετικό)·
   • σε περίπτωση που προτιμάτε να εγγραφείτε μέσω Facebook ή Twitter, ενδέχεται να συλλεγούν τα στοιχεία επικοινωνίας σας μέσω της μεθόδου εγγραφής που επιλέξατε.
   • το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθεί επίσης τον αριθμό των χρηστών που στρατολογούνται από άλλους χρήστες μέσω της πλατφόρμας, για στατιστικούς σκοπούς και για σκοπούς υποβολής εκθέσεων.

   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συλλέγει ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως είναι οι προσωπικές απόψεις, και δεν χρησιμοποιεί αυτήν την πλατφόρμα για σκοπούς κατάρτισης προφίλ.

   Όταν διοργανώνονται διαδικτυακοί διαγωνισμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω αυτής της πλατφόρμας, ενδέχεται να χρειαστούν πρόσθετα βήματα που απαιτούν την επεξεργασία επιπρόσθετων προσωπικών δεδομένων για ταξιδιωτικές κρατήσεις, όπως εκείνα που περιλαμβάνονται σε διαβατήριο (όνομα, ημερομηνία γέννησης), ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής, τόπος αφετηρίας και προορισμού, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, φωτογραφία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου).

   Cookies και τοπική αποθήκευση

   Ο ιστότοπος αυτός εγκαθιστά cookies με μοναδικό σκοπό να μπορεί να βελτιώνει τις προσφερόμενες δυνατότητες και την εμπειρία της πλοήγησης για τον χρήστη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν χρησιμοποιεί σε καμιά περίπτωση cookies για τη συλλογή, επεξεργασία, διαβίβαση ή καταγραφή προσωπικών δεδομένων. Οι χρήστες μπορούν εύκολα να αλλάξουν τις ρυθμίσεις των cookies μετά την αρχική τους επιλογή, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο "Change cookie preferences” στο κάτω μέρος της σελίδας.

   Τι πρέπει να κάνετε αν δεν θέλετε να εγκαθίστανται cookies στον υπολογιστή σας;

   Ορισμένοι θεωρούν ότι αν ένας ιστότοπος αποθηκεύει πληροφορίες στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή τους, αυτό συνιστά κατά κάποιο τρόπο επέμβαση στην ιδιωτικότητά τους, ιδίως όταν οι πληροφορίες αυτές αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται εν αγνοία τους από τρίτους. Μπορείτε, αν προτιμάτε, να αποκλείσετε ορισμένα ή όλα τα cookies, όπως επίσης μπορείτε να σβήσετε τα cookies που έχουν ήδη τοποθετηθεί στον υπολογιστή σας, να ξέρετε ωστόσο ότι έτσι μπορεί να χάσετε ορισμένες λειτουργίες του ιστοτόπου. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να αλλάξετε τις παραμέτρους εμπιστευτικότητας του προγράμματος πλοήγησης.

   Ορισμένοι τρίτοι φορείς έχουν αναπτύξει εργαλεία τα οποία επιτρέπουν την απενεργοποίηση της συλλογής και χρήσης δεδομένων μέσω των μονάδων τους.

   Cookies τρίτων μερών

   Facebook, Twitter, Youtube και Google Map μπορεί να δημιουργούν cookies για την κοινοποίηση περιεχομένου σε κοινωνικά δίκτυα ή για την κατάρτιση στατιστικών στοιχείων σχετικά με την πρόσβαση. Η παρουσία, ο αριθμός και η κατάσταση των cookies μπορεί να εξαρτώνται από το πώς χρησιμοποιείτε τις συγκεκριμένες πλατφόρμες πριν ή μετά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

   VΟφείλετε να διαπιστώσετε ποια είναι η πολιτική των σχετικών ιστοτόπων σχετικά με τα cookies κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας κλικ στους σχετικούς συνδέσμους. Μπορείτε επίσης ανά πάσα στιγμή να επικαιροποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookies για τον ιστότοπο αυτό, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο "Change cookie preferences” στο κάτω μέρος της σελίδας.

    

    

   Τι είναι τα cookies;

   Οι περισσότεροι από τους ιστοτόπους που επισκέπτεστε χρησιμοποιούν cookies για πιο άνετη και ευχάριστη πλοήγηση. Τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να σας «θυμάται», είτε για τη διάρκεια της επίσκεψής σας (με τα «cookies συνεδρίας») είτε σε κάθε σας επίσκεψη (με τα «μόνιμα cookies»).

   Τα cookies μπορεί να έχουν διάφορους ρόλους. Σας επιτρέπουν την αποτελεσματική πλοήγηση στις σελίδες, τη διατήρηση των προτιμήσεών σας, και γενικότερα την πιο άνετη και ευχάριστη χρήση του ιστοτόπου. Τα cookies επιταχύνουν και διευκολύνουν την αλληλεπίδρασή σας με τον ιστότοπο. Αν ένας ιστότοπος δεν χρησιμοποιεί cookies, σας θεωρεί νέο χρήστη όποτε αλλάζετε σελίδα – για παράδειγμα, όταν κλείνετε ένα μενού και περνάτε σε άλλη σελίδα, δεν θυμάται την επιλογή σας και στην επόμενη σελίδα σας ξαναεμφανίζει το μενού ανοιχτό.

   Ορισμένοι ιστότοποι χρησιμοποιούν cookies για να μπορούν να εμφανίζουν πιο στοχευμένα διαφημιστικά μηνύματα ή να προωθούν προϊόντα με βάση, για παράδειγμα, τον τόπο όπου βρίσκεστε ή/και τις συνήθειές σας στην πλοήγηση.

   Τα cookies μπορεί να προέρχονται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε («first party cookies») ή να τοποθετούνται από άλλους ιστοτόπους που παρέχουν περιεχόμενο μέσω της σελίδας που βλέπετε («third party cookies»).

   Τι περιέχουν τα cookies;

   Τα cookies είναι αρχεία απλού κειμένου που αποθηκεύουν στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας οι διακομιστές των ιστοτόπων. Οι εν λόγω διακομιστές μπορούν εν συνεχεία να το ανακτούν ή να τα διαβάζουν. Τα cookies χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα πλοήγησης του Διαδικτύου. Καθένα είναι μοναδικό και περιέχει ανώνυμες πληροφορίες όπως έναν μοναδικό κωδικό αναγνώρισης, το όνομα του ιστοτόπου, ψηφία ή γράμματα. Επιτρέπει στους ιστοτόπους να θυμούνται τις προτιμήσεις σας στην πλοήγηση.

   Τύποι cookies

   Cookies πρώτου μέρους

   Τα «First party cookies» τοποθετούνται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε εκείνη τη στιγμή και μπορεί να τα διαβάσει μόνον ο συγκεκριμένος ιστότοπος.

   Cookies τρίτων μερών

   Τα «Third party cookies» δημιουργούνται και χρησιμοποιούνται από φορέα άλλον από τον ιδιοκτήτη του ιστοτόπου που επισκέπτεστε. Για παράδειγμα, ένας ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί για την ανάλυση του ακροατηρίου του υπηρεσίες άλλης εταιρείας, η οποία ορίζει το δικό της cookie για να κάνει την ανάλυση. Ο ιστότοπος που επισκέπτεστε μπορεί επίσης να περιλαμβάνει περιεχόμενο ενσωματωμένο από αλλού, για παράδειγμα βίντεο από το YouTube ή προβολές διαφανειών από το Flickr. Οι ιστότοποι αυτοί μπορούν επίσης να προσθέτουν τα δικά τους cookies.

   Και, ακόμα πιο σημαντικό, οι ιστότοποι μπορούν να χρησιμοποιούν διαφημιστικά δίκτυα τρίτων για την προβολή στοχευμένων διαφημίσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν χρησιμοποιεί καμιά υπηρεσία διαφημίσεων.

   Cookies συνεδρίας

   Τα cookies συνεδρίας αποθηκεύονται προσωρινά για τη διάρκεια μιας συνεδρίας πλοήγησης και σβήνονται από τον υπολογιστή όταν κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης.

   Μόνιμα cookies

   Τα cookies αυτού του τύπου καταγράφονται στον υπολογιστή σας για περιορισμένο χρονικό διάστημα (κατά γενικό κανόνα για ένα έτος ή περισσότερο) και δεν σβήνονται όταν κλείνει το πρόγραμμα πλοήγησης. Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται όταν χρειάζεται να αναγνωρίζουμε ποιος είστε για διάστημα μεγαλύτερο από μια συνεδρία πλοήγησης.

   Flash cookies

   Πολλοί ιστότοποι χρησιμοποιούν το Adobe Flash Player για την προβολή βίντεο και παρουσιάσεων στους χρήστες. Η εταιρεία Adobe χρησιμοποιεί δικά της cookies, στα οποία δεν μπορείτε να επεμβαίνετε αλλάζοντας τις παραμέτρους του προγράμματος πλοήγησής σας. Χρησιμοποιούνται από το Flash Player για τους ίδιους λόγους που χρησιμοποιούνται και τα άλλα cookies, δηλαδή για την αποθήκευση των προτιμήσεων ή την ταυτοποίηση των χρηστών.

   Τα Flash cookies λειτουργούν διαφορετικά από ό,τι τα cookies του προγράμματος πλοήγησής σας. Αντί να έχει ειδικά cookies για κάθε χρήση, ο ιστότοπος καταγράφει όλα τα δεδομένα που τον ενδιαφέρουν μέσα σε ένα μοναδικό cookie. Μπορείτε να ελέγχετε την ποσότητα των δεδομένων που μπορούν να αποθηκευτούν στο cookie, αλλά δεν μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο πληροφοριών που επιτρέπεται να καταγράφονται σ’ αυτό.

    

    

  5. Σε ποιον κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

   Μόνο υπάλληλοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο εκτελών την επεξεργασία έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν διαβιβάζει δεδομένα σε τρίτους εκτός των προαναφερθέντων παραληπτών. . Αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση ελέγχου ή δικαστικής διαδικασίας εμπλέκονται το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της Απάτης (OLAF). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ανταλλάσσει δεδομένα με τρίτους για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης.

  6. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα δεδομένα σας;

   Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, ή μέχρι τα υποκείμενα των δεδομένων να ζητήσουν τη διαγραφή τους.

  7. Πως αποθηκεύονται τα δεδομένα σας;

   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεσμεύεται να προστατεύει την ασφάλεια των ατομικών σας στοιχείων. Χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας με σκοπό την προστασία των ατομικών σας στοιχείων έναντι μη εγκεκριμένης πρόσβασης, χρήσης ή αποκάλυψης.

   Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης, ευρισκόμενους σε ελεγχόμενες εγκαταστάσεις. Για σκοπούς αποθήκευσης και συντήρησης, ενδέχεται τα προσωπικά δεδομένα να μεταφερθούν στις ΗΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 48 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 και εντός του πλαισίου της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ.

  8. Πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, να ελέγχετε την ακρίβειά τους και, εάν χρειαστεί, να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε;

   Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Μονάδα Διαδικτυακής Επικοινωνίας. Εάν η μονάδα δεν είναι σε θέση να απαντήσει στο αίτημά σας, θα ζητήσει τεχνική υποστήριξη από τον εκτελούντα την επεξεργασία δεδομένων.

   EΕάν σας προβληματίζει η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω της πλατφόρμας αυτής, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τη Μονάδα Διαδικτυακής Επικοινωνίας επ’ αυτού.

   Στοιχεία επικοινωνίας:

   European Parliament

   Directorate general for Communication - Web Communication unit

   Rue Wiertz 60

   B-1047 Brussels

   datarequest@thistimeimvoting.eu

  9. Προσφυγές

   Οποιεσδήποτε καταγγελίες μπορούν να υποβληθούν ανά πάσα στιγμή

   • o στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

   Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:            Data-Protection@europarl.europa.eu

   Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:              edps@edps.europa.eu