Επικοινώνησε μαζί μας

Επικοινώνησε μαζί μας

Μπορείς να βρεις πληροφορίες σχετικά με το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα ζητήματα που διακυβεύονται στον ιστότοπο μας http://www.europarl.europa.eu/news/el.

Τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελούν επίσης μια καλή πηγή εύρεσης των πιο πρόσφατων πληροφοριών: